OGŁOSZENIA

Realizacja projektu PISF w Kinie Kultura

04

W Domu Kultury w Gołdapi trwa realizacja projektu pt. „Podniesienie standardów funkcjonowania oraz bezpieczeństwa sanitarnego Kina Kultura w Gołdapi”, dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z Programu „Rozwój kin”, priorytetu „Modernizacja kin”.

Łączna kwota projektu to 121 745,00 zł, wysokość dofinansowania wynosi 60 754,00 zł.

Dotarły już dozowniki płynu do dezynfekcji, wyświetlacz plakatów, laptop i meble biurowe, a wcześniej system wystawienniczy.

O dalszych postępach projektu będziemy Państwa informować.