Raport wydatków w Gminie Gołdap 2019

Raport wydatków w Gminie Gołdap 2019 źródło zdjęcia:

Łącznie na wydatki majątkowe w 2019 roku Gmina Gołdap przeznaczyła 19 695 013,56 zł.

Inwestycje na drogach, chodnikach i ulicach w Gminie Gołdap

 

 • Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Gołdapi (dokumentacja)  – 19 600,00
 • Przebudowa ul. Spokojnej – 431 101,20
 • Ścieżka pieszo-rowerowa w m. Botkuny – 245 632,17
 • Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki WielkieJabłońskie) (Dokumentacja i wniosek o dofinansowanie) – 66 213,00
 • Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniszkach (fs Botkuny) 18 000,00
 • Przebudowa drogi gminnej Somaniny-Łobody-Grygieliszki (Realizacja 2019-
  2020) – 1 350 000,00
 • Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem 234 780,18
 • Budowa drogi Wilkasy-Zatyki (dokumentacja) – 20 000,00
 • Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b (dokumentacja) 8 856,00
 • Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do
  drogi powiatowej (Realizacja 2019-2020) – 32 000,00
 • Przebudowa drogi osiedlowej żwirowej w m. Babki (przy bud. Wielorodzinnym) – 181 480,71
 • Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi – 19 105,00

 

Inwestycje pozostałe

 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8 – 17 135,00
 • Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach – 14 514,00
 • Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty) – 7 999,99
 • Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki) – 12 298,77
 • Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Gołdap-dokumentacja – 111 306,00
 • Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę
  parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi – 72 000,00
 • Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki
  zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap – 135 515,31
 • Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi – 212 400,00
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi – 331 074,27
 • Monitoring wód jeziora Gołdap – 12 500,00
 • Oświetlenie w Gminie Gołdap – 107 020,76
 • Siłownie zewnętrzne w Gminie Gołdap – 61 192,50
 • Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego  – 100 361,30
 • Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki
  mieszkaniowej Gminy Gołdap – 1 734 961,38
 • Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Gołdap2 – 269 545,00
 • Zakup traktorków do koszenia trawy – 34 890,00
 • Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 190 000,00
 • Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu
  laryngoskopowego – 35 532,00

 

 

Źródło: http://bip.goldap.pl/mfiles/1289/3/28032/z/Raport-o-stanie-Gminy-Goldap-za-rok-2019.pdf

Komentarze  Brak komentarzy