OGŁOSZENIA

Radny Miejski zadał Gminie kilka pytań odnośnie schroniska w Kośmidrach

Na początku miesiąca (03.03.2022r.) do Urzędu Miejskiego w Gołdapi została złożona interpelacja przez jednego z gołdapskich radnych.

Sprawa dotyczyła między innymi kosztów poniesionych przez gminę, śmiertelności psów w latach 2015-2021, oraz ilości zwierząt przebywających w schronisku znajdującym się w Kośmidrach.

Jak wyglądała realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”? – Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Radny: „ Na jakiej podstawie Gmina wydaje ponad 530 zł/ miesięcznie na utrzymanie jednego pieska w schronisku w Kośmidrach , bez względu na jego wielkość czy wiek?”

Gmina: Gmina Gołdap ponosi wydatki na utrzymywanie i wyłapanych bezdomnych psów z terenu Gminy Gołdap na podstawie zawartej umowy WIK-ZP.272.42.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. pn.: „Odławianie, przyjęcie do schroniska dla zwierząt i utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Gołdap”. Rozliczenie odbywa się na podstawie poniższych stawek:

  1. Jednostkowa stawka za odłowienie oraz transport zwierzęcia do schroniska wynosi 320,00 zł brutto za jedną interwencję zabrania/ wyłapania psów.
  2. Jednostkowa stawka za miesięczne utrzymanie jednego psa w schronisku wynosi 350,00 zł brutto.

Pragniemy nadmienić, że zasugerowana kwota w wysokości 460 000,00 zł rocznie na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Kośmidrach jest kwotą na realizację całego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”.

Radny: „Kto z Urzędu Miejskiego kontrolował wydatki, ilość zwierząt pod względem faktycznym?”

Gmina: W ramach wykonywanych obowiązków służbowych nadzór nad zapobieganiem bezdomności zwierząt i opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz ponoszone wydatki na powyższe działania sprawuje Pani Magda Zymkowska- główny specjalista ds. usług komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Radny: „Jakie były wydatki publiczne na schronisko dla psów za lata 2015-2021 oraz jaka była ilość zwierząt? Która w danym roku się tam znajdowała?”

Gmina: 2021 r.- 289 870,09 zł; stan na dzień 31.12.2021 r.- 72 psy
2020 r.- 297 230,55 zł; stan na dzień 31.12.2020 r.- 65 psów
2019 r.- 258 798,90 zł; stan na dzień 31.12.2019 r.- 75 psów
2018 r.- 261 708,38 zł; stan na dzień 31.12.2018 r. – 71 psów
2017 r.- 280 007,77 zł; stan na dzień 31.12.2017 r.- 78 psów
2016 r. – 270 042,81 zł: stan na dzień 31.12.2016 r.- 71 psów
2015 r.- 316 736,95 zł; stan na dzień 31.12.2015 r. – 77 psów

Radny: „Jaka była średnioroczna śmiertelność zwierząt w schronisku od 2015 r. Kto stwierdzał padłe zwierzęta i je utylizował?”

Gmina: Śmiertelność psów w Schronisku w Kośmidrach na przestrzeni lat 2015-2021 przedstawia się następująco:
2021 r. – 22 psy
2020 r.- 6 psów
2019 r. – 10 psów
2018 r. – 15 psów
2017 r. – 14 psów
2016 r. – 18 psów
2015 r. – 15 psów

Padłe zwierzęta stwierdzał lekarz weterynarii z którym Schronisko współpracuje, natomiast utylizacją zajmowała się specjalistyczna firma z którą schronisko miało lub ma podpisaną umowę w tym zakresie.

Kwota w wysokości 460 000,00 zł jest kwotą na realizację całego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”.

Celem zobrazowania poniesionych wydatków poniżej przedstawiamy kalkulację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację powyższego programu:

  •  289 870,09 zł– wydatki poniesione na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Gołdap w Schronisku dla zwierząt w miejscowości Kośmidry,
  •  126 845,00 zł– usługi weterynaryjne związane z dofinansowaniem kastracji, sterylizacji, czipowania, usypiania ślepych miotów kotów/psów posiadających właściciela oraz kotów wolnożyjących, leczenia bezdomnych kotów wolnożyjących,
  •  23 955,00 zł– pełnienie dyżuru weterynaryjnego w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na drogach na terenie Gminy Gołdap wraz z leczeniem tych zwierząt,
  •  6 126,00 zł– zakup mikroczipów do oznakowywania zwierząt w ramach dofinansowania i korzystania z programu zapobiegania bezdomności,
  •  4 200,00 zł- zakup karmy dla opiekunów kotów wolnożyjących,
  •  120,00 zł– zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach na terenie Gminy Gołdap.

Łączne koszty: 451 116,09 zł.

Informację odnośnie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022 znajdziecie tutaj:

https://www.goldap.pl/opieka-nad-zwierzetami-bezdomnymi

Z oficjalnego źródła wiemy, że na dzień dzisiejszy w gołdapskim schronisku znajduje się aż 78 psów. Zawsze może być ich mniej- posiadasz dom z ogrodem? Pomyśl o adopcji psa z schroniska. Razem możemy sprawić aby więcej psów znalazło nowy dom.

Pamiętajmy!

Posiadanie psa czy kota musi być przemyślaną, odpowiedzialną decyzją. Zwierzęta traktujmy jak przyjaciół, nie jak zabawkę która porzucana jest na drodze lub w lesie, kiedy tylko trochę podrośnie i się znudzi.

Beauty Space
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Sauna
Rol-Masz
Rostek, Rawinis
Eko-pal
Proniek