OGŁOSZENIA

Rada Powiatu nie wybrała przewodniczącego

Dziś 5 maja 2021 r. o godzinie 12 w sali gimnastycznej ZPEW w Gołdapi odbyła się Sesja Rady Powiatu zwołana na wniosek radnych.
Jednym z punktów porządku obrad był punkt dotyczący wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. 

Głosowania było tajne. Zgłoszonych zostało dwoje kandydatów:

  • Alicja Iwaniuk (zgłoszona przez Andrzeja Ciołka) 
  • Leszek Retel (zgłoszony przez Piotra Wasilewskiego) 

 W trakcie głosowania radny Piotr Wasilewski poinformował, iż się pomylił, w związku z czym chciałby otrzymać drugą kartę do głosowania. 
Będący na sesji radca prawny Eugeniusz Noga wyjaśnił, że taka możliwość według procedur nie istnieje. 

Alicja Iwaniuk oraz Leszek Retel otrzymali ex aequo po 6 głosów. Jeden głos był nieważny, w związku z czym rada nie wybrała przewodniczącego.

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Eko-pal
Proniek
Beauty Space
Sauna