OGŁOSZENIA

Rada Miejska w Gołdapi zdecydowała o udzieleniu Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania