OGŁOSZENIA

Publikacja poświęcona Ks. Aleksandrowi Smędzikowi

Zapraszamy do Działu zbiorów specjalnych po nową publikację poświęconą Ks. Aleksandrowi Smędzikowi, autorstwa Kamil Wiliwis Książka składa się z 12 rozdziałów, w których znajdują się najważniejsze informacje nt. życia i działalności ks. Aleksandra, któremu autor, jak sam pisze, wiele zawdzięcza.

Warto zajrzeć do tej publikacji, by bliżej poznać jedną z ważniejszych postaci naszego miasta.

Dziękujemy panu Kamilowi Wiliwisowi za podarowany egzemplarz.

Zdjęcie ks. Aleksandra Smędzika z książki M. Rehorowskiej “Internowanie w Gołdapi, styczeń – lipiec 1982 r.” (książka również znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej w Gołdapi).

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023