OGŁOSZENIA

Przystąp do Społecznej Rady Gospodarczej i wspieraj rozwój lokalnej przedsiębiorczości!

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki zamierza powołać Społeczną Radę Gospodarczą, której celem będzie realizacja zadań i budowanie wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Gołdap.

Do zadań Społecznej Rady Gospodarczej należało będzie w szczególności:

– udział lokalnych podmiotów gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych podmiotów gospodarczych gminy,

–  działania na rzecz aktywizacji gospodarczej gminy,

–  działalność w zakresie promocji gospodarczej gminy,

–  opiniowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego gminy oraz innych spraw zgłoszonych przez Burmistrza, członków Rady i inne organizacje środowiska gospodarczego.

Członkiem Społecznej Rady Gospodarczej może zostać każdy podmiot działający gospodarczo na terenie Gminy Gołdap.

Aby przystąpić do Społecznej Rady Gospodarczej należy wypełnić załączoną deklaracje i złożyć ją w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub w pokoju nr 35 Urzędu Miejskiego w Gołdapi do dnia 20 czerwca 2024 r.

Szczegółowych informacji na temat przystąpienia oraz Regulaminu Społecznej Rady Gospodarczej udziela referent ds. działalności gospodarczej pod nr tel. 87 615 60 62 lub e-mail: eliza.laskarzewska@goldap.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy: https://www.goldap.pl

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.