OGŁOSZENIA

Przetargi rozstrzygnięte

Wybrani zostali wykonawcy projektu pn.”Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Projekt zakłada doposażenie gołdapskich instytucji kultury (Dom Kultury w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi) poprzez zakupienie wyposażenia oraz środków trwałych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, zajęć oraz warsztatów organizowanych przez jednostki.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.