OGŁOSZENIA

Przetarg rozstrzygnięty na „Budowę systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w Gołdapi w systemie zaprojektuj i wybuduj”

plac zwycięstwa, parking, miasto, centrum

Najkorzystniejsza oferta na „Budowę systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w Gołdapi w systemie zaprojektuj i wybuduj” została przedstawiona przez firmę Came Poland sp. z o.o z Marek.

W zawiadomieniu z dnia 30.12.2020 roku wynika, że koszt inwestycji wyniesie 189 999 zł brutto. 

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy:

  • Came Poland Sp. z o.o. z ofertą 189 999,00
  • ALTEL Paweł Mordarski z ofertą 254 610,00

Głównie chodzi o wybudowanie szlabanu na wjeździe i wyjeździe z parkingu na Placu Zwycięstwa, oraz montażu zadaszonej kasy samoobsługowej, która umożliwi płatność gotówką jak i bezgotówkowo.