OGŁOSZENIA

Przedszkolaki świętowały Dzień Poczty Polskiej

18 października dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi obchodziły Dzień Poczty Polskiej. Z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, podczas których poznały zawód listonosza i jego obowiązki.

Z wielkim zainteresowaniem oglądały film edukacyjny, nawiązujący do pracy w Urzędzie Pocztowym. Dowiedziały się również, jak długą drogę musi przebyć list, by trafić do rąk odbiorcy. Ponadto poznały podstawowe pojęcia takie jak: poczta, list, adresat, nadawca, odbiorca, sortownia.

Oprócz zajęć teoretycznych, odbyły się także warsztaty praktyczne. Każdą grupę odwiedził listonosz z przesyłką od Pani Jesieni, która napisała list do naszych przedszkolaków. Dodatkowo podczas zajęć dzieci kodowały drogę listonosza do listu, oglądały znaczki pocztowe, wykonywały karty pracy oraz zaprojektowały własny znaczek pocztowy.

Wielką radość sprawiło przedszkolakom wykonanie laurki z życzeniami do pracowników Urzędu Pocztowego w Gołdapi. Warto pamiętać, że takie zawody jeszcze istnieją, pomimo nowoczesnego świata. Zachęcamy do wysyłania listów i życzeń metodą tradycyjną. 

Samorządzik Przedszkolny

Martyna Fiszer

Anna Przybyło

Ewa Olbryś 

Joanna Dobrzyńska