OGŁOSZENIA

Przed nami dyskusja publiczna o zagospodarowaniu przestrzennym stadionu

Każdy mieszkaniec chociaż raz odwiedził nasz gołdapski stadion. Od 12 kwietnia wyłożony do publicznego wglądu jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 𝙈𝙋𝙕𝙋 – 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙞𝙤𝙣.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 22 kwietnia od godziny 15:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: 

https://www.goldap.pl/aktualnosci/wylozenie-do-publicznego-wgladu

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.