Promocja Dziedzictwa Kulturowego

Promocja Dziedzictwa Kulturowego źródło zdjęcia:

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Odkryj Swój Skarb”. Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych działań edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej, realizowanych na obszarze miejscowości do 30.000 mieszkańców.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie 3 lat poprzedzających pandemię koronowirusa, tj.: od 15.03.2017 do 15.03.2020.

Zgłaszane wnioski są oceniane w dwóch kategoriach:

– osoby fizyczne i grupy nieformalne,
– osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 5 listopada 2020 r.

Więcej: https://granty.pl/26772

Komentarze    Brak komentarzy