Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia II tura”

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia II tura” źródło zdjęcia:

Edukacyjna Szansa AZIRO rozpoczęła rekrutację do projektu współfinansowanego przez UE „Od szkolenia do zatrudnienia II tura”.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu: oleckiego (cały powiat), gołdapskiego (cały powiat) oraz gmin wiejskich: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy poprzez realizację programu aktywnej integracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Więcej informacji znajdziecie na stronie
 http://www.edukacyjna-szansa.pl/?p=109

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia II tura”

Komentarze    Brak komentarzy