Projekt „Moja działalność gospodarcza”

Projekt „Moja działalność gospodarcza” źródło zdjęcia:

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 stycznia 2021 r. odbędzie się nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Projekt „Moja działalność gospodarcza”

Źródło: goldap.praca.gov.pl/

Komentarze    Brak komentarzy