OGŁOSZENIA

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpitalówy” zostanie wyłożony do publicznego wglądu

16

Od 11 kwietnia do 2 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami Sikorskiego, Rożaną i Lipową – „Szpitalówa”.

Jest to teren nieurządzony, przez który przebiega ścieżka rowerowa GreenVelo w sąsiedztwie pumptracka.

W następstwie odbędzie się również dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Dyskusja w ww. sprawie odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Plan miejscowy jest aktem prawnym gminy.
Określa reguły, które obowiązują wszystkich mieszkańców i instytucje.

Link do wideo obrazującego stan terenów „Szpitalówy”:

https://drive.google.com/file/d/

Teren „Szpitalówy” objęty projektem: