Projekt MEiN: W 2021 roku bez podwyżek dla nauczycieli

Projekt MEiN: W 2021 roku bez podwyżek dla nauczycieli źródło zdjęcia: FOT. PIXABAY

W 2021 roku podwyżek dla nauczycieli nie będzie, nie zmieni się bowiem kwota bazowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości wynagrodzeń – wynika z projektu rozporządzenia MEiN. 

W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dokument nie wprowadza żadnych zmian w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, utrzymując je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2020 r.

Decyzja ta wynika wprost z zapisów ustawy budżetowej, gdzie przewidziano utrzymanie kwoty bazowej, stanowiącej podstawę wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli, na niezmienionym w stosunku do roku ubiegłego poziomie – 3537,80 zł.

„Określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U.  poz. 190) kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2020 r. i wynosi 3.537,80 zł. W związku z powyższym, w roku 2021 nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia określone zostały na takim samym poziomie jak stawki obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.” – wyjaśnia MEiN.

To oznacza, że wynagrodzenie minimalne nadal będzie wynosić: dla nauczyciela stażysty – 2 949 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł, nauczyciela mianowanego – 3 445 zł, nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Komentarze    Brak komentarzy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.