OGŁOSZENIA

Projekt Erasmus+ w SP3 edukacja i współpraca Międzynarodowa

31 maja zakończył się kolejny etap projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 3, w ramach uzyskanej przez szkołę akredytacji w sektorze Edukacja szkolna na lata 2021-2027. W tym czasie odbyły się dwie mobilności – we Włoszech i Grecji.

Uczniowie realizowali projekty informatyczno-językowe, przyrodniczo-geograficzne, oraz kulturowe. Doskonalili swoje umiejętności w zakresie kompetencji językowych, informatycznych, przyrodniczych, oraz kulturowych, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich. Promowali postawy otwartości, tolerancji, doskonalili pracę w grupie, umiejętności uczenia się, przełamywali własne bariery, rozwijali kompetencje społeczne i obywatelskie.

Projekt Erasmus+ obecny był również podczas Festynu Rodzinnego w szkole, gdzie promowano idee programu, udział Unii Europejskiej w jego dofinansowaniu, oraz wiedzę na temat krajów objętych mobilnością. Uczniowie zdobywali doświadczenia związane z zabytkami, przyrodą, geografią, kulturą, kolorami, smakami, oraz zapachami Grecji i Włoch.

Podsumowując projekt, zorganizowane zostały spotkania w klasach, na których uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z programem Erasmus+, mobilnościami, założeniami oraz efektami projektu.

Czas spędzony na wspomnieniach, relacjach, oglądaniu zdjęć, oraz inspiracjach na kolejną edycję i mobilność w Grecji, był niezwykle budujący. Odbyły się również warsztaty tworzenia masek weneckich, prowadzone przez uczestników projektu. Młodsze dzieci miały okazję podziwiać i tworzyć maski, zainspirowane poprzednimi mobilnościami we Włoszech.

Nie mogło zabraknąć również tańca greckiego sirtaki, oraz belgijki, który zawsze przyczyniają się do integracji i poznawania rówieśników z innych krajów.

Projekt numer 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063171 został zrealizowany w ramach Akredytacji w sektorze „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.