OGŁOSZENIA

Programy pomocowe w Gminie Gołdap w 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w 2022 roku, dzięki pozyskanym dofinansowaniom realizował projekty i programy, które umożliwiały działania pomocowe na rzecz mieszkańców gminy:
  • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie 110 850,40 zł
  • Program Opieka 75+ – edycja 2022. Finansowany z Budżetu Państwa. Dofinansowanie 78 530,88 zł
  • Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” – edycja 2022. Finansowany z Budżetu Państwa. Dofinansowanie 363 775,00 zł.
  • Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 . Finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19. Dofinansowanie 3 201,10 zł.
  • Dodatek osłonowy – dotacja z budżetu państwa. Dofinansowanie 1 785 355,51 zł.
  • Stypendia i zasiłki szkolne – dotacja 80% z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dofinansowanie 146 348,09 zł.
  • Dodatek węglowy – finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid Dofinansowanie 9 287 100,00 zł
  • Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dofinansowanie 3 087 540,00 zł.
  • Fundusz Pomocy Ukrainie – dotacja z budżetu państwa. Dofinansowanie 703 979,36 zł.