OGŁOSZENIA

Program Profilaktyczny ” Godzina dla Młodych Głów ”w SP 3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktycznego „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”. Jest to cykl lekcji, które odbywają się raz w miesiącu.

Program ten ma na celu wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprawę relacji rówieśniczych oraz profilaktykę dotyczącą zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Zarzycka- psycholog, pracujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi we współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem i pedagogiem specjalnym.