Program „Dobry Start”. Komu należy się 300 złotych?

Program „Dobry Start”. Komu należy się 300 złotych? źródło zdjęcia: gov.pl

Wszyscy uczniowie, rozpoczynający rok szkolny, mogą otrzymać 300 złotych jednorazowego wsparcia. Co zrobić, by otrzymać pieniądze?

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. – To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak przypomina resort, aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka.

 

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

Wnioski można składać do 30 listopada.

 

Komentarze    Brak komentarzy