OGŁOSZENIA

Prawie milion 900 tysięcy złotych na projekt „Aktywizacja po 30 (2021-2022)”

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi dnia 02.04.2021r. ukazała się publikacja projektu na „Aktywizacja po 30 (2021-2022)„. Budżet projektu wynosi 1 874 686,19 zł, w tym środki Unii Europejskiej 1 593 483,26 zł. Projekt będzie trwał od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (136 osób),
  • staż (63 osoby),
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (17 osób),
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (16 osób),
  • prace interwencyjne (40 osób).

 

Więcej o projekcie na stronie: goldap.praca.gov.pl/-/14890622-aktywizacja-po-30-2021-2022

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Beauty Space
Eko-pal
Proniek
Sauna