OGŁOSZENIA

Prawie 2500 kg NAKRĘTEK i ponad 800 kg GROSZY dla IGI LELO!

Napisanie krótkiej notatki prasowej z akcji „Nakrętki i grosze zbieramy, chorej Idze pomagamy” jest niemożliwe. Dlatego podamy tylko kilka suchych faktów, a to co nam w wolontariackich sercach gra opublikujemy na wydarzeniu na Facebooku.

Do akcji zgłosiło się 26 placówek oświatowych, w których uczy się 3 025 uczniów i przedszkolaków. Łącznie zebraliśmy: 2 472,84 kg nakrętek oraz 810,42 kg groszy.

W kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych główną nagrodę, jaką jest wycieczka do Sejmu ufundowana przez Biuro Poselskie Pani Poseł Urszuli Pasławskiej, wygrała Szkoła Podstawowa w Galwieciach (3,25 kg korków i groszy na ucznia), zaś w kategorii przedszkoli, bon na zakup materiałów dydaktycznych ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi o wartości 1 000,00 zł, Punkt Przedszkolny w Sokółkach (14,86 kg na przedszkolaka).

Dodatkowo pozakonkursowo akcję wsparły różne instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne.

Wszystkim z całego serca dziękujemy!

W imieniu organizatorów Wolontariuszy 18+ z Centrum Wolontariatu przy stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk – Agnieszka Iwanowska, lider klubu.

PK Serwia
Ubezpieczenia
Proniek
Drzewka Perfekt Abies
Rostek, Rawinis
Fotowoltaika
Eko-pal
Rol-Masz
Niebo w Gębie