OGŁOSZENIA

Prace termomodernizacyjne przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli już trwają!

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.

Przypomnijmy, że 8 lutego br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Usługowo – Handlowa „OLMA – BUD” Zbigniew Sebuń.

Planowany termin zakończenia robót to trzeci kwartał br.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.