OGŁOSZENIA

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

298767369_610694420681951_6907864871525218864_n

Dziś w godzinach porannych, OSP Dubeninki wzięła udział w interwencji związanej z zapaleniem sadzy w przewodzie kominowym. Zdarzenie miało miejsce w Przerośli Gołdapskiej. 

Działania podjęte przez strażaków doprowadziły do ugaszenia pożaru. 

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również strzelające iskrami płomienie ognia oraz wydobywa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego.

 

Jak nie dopuścić do pożaru sadzy w przewodzie kominowym?

 

  • Nie spalaj w urządzeniu grzewczym żadnych odpadów. Utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dokonuj regularnego czyszczenia przewodu kominowego w odstępach czasu-zależnych od stosowanego paliwa.
  • Dokonuj przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych-nie rzadziej niż co trzy lata.

 

W przypadku zaistnienia pożaru sadzy należy:

  • niezwłocznie powiadomić straż pożarną,
  • wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,
  • zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

 

UWAGA!
Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.