Powstanie rondo na obwodnicy Olecka. Znamy szczegóły

Powstanie rondo na obwodnicy Olecka. Znamy szczegóły źródło zdjęcia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Przewidywana data uzyskania zezwolenia na realizację tej inwestycji to II kwartał 2022 r., zaś sama inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022-2023.

W ramach przedsięwzięcia na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką GDDKiA m.in. planuje:
– budowę ronda,
– przebudowę pasa dzielącego ( w tym również barier ochronnych, – budowę wlotów na rondo w ciągu DK 655,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej,
– wykonanie przejścia dla pieszych przez drogę krajową,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi,
– przebudowę kolidującej infrastruktury,
– budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
– wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowę przepustów oraz budowę kanału technologicznego.

Od 2014 roku na feralnym skrzyżowaniu z obwodnicą doszło do 11 wypadków, w których zginęło 8 osób i 16 zostało rannych. Doszło też do 24 kolizji. Zdaniem policji ich najczęstszą przyczyną było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.

Źródło: olecko.wm

Komentarze    Brak komentarzy