OGŁOSZENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi otrzymał nagrodę specjalną i tytuł Lidera

28 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie podczas konferencji „Współpraca międzysektorowa na rzecz umiejętności”, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi odebrał nagrodę specjalną i tytuł „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2023” w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Celem nagrody jest promowanie najlepszych praktyk instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych. Mogą ubiegać się o nią wszystkie publiczne instytucje rynku pracy w Polsce.

Praktyka zgłoszona do nagrody musi przyczyniać się do skuteczniejszego wspierania osób młodych na rynku pracy, w tym w szczególności: wzrostu zaufania młodego pokolenia do instytucji rynku pracy, lepszego poznania przez osoby młode oferty instytucji rynku pracy, partnerskiego traktowania młodych klientów na każdym etapie wsparcia, zapewnienia zgodności wsparcia kierowanego do osób młodych z potrzebami lokalnego rynku pracy i regionalnymi strategiami rozwoju.

PUP otrzymał tegoroczną nagrodę za „Efektywny program staży organizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi”.

Nie jest to pierwsza nagroda przyznana gołdapskiej jednostce przez Fundację POLPROM z Warszawy. W 2017 r. PUP odebrał statuetkę za Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy, który doczekał się już 7. edycji. Z kolei w ubiegłym roku PUP otrzymał tytuł ”Lider Aktywizacji Osób Młodych” za projekt pilotażowy „Mam wybór – kurs na przyszłość”.