OGŁOSZENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi: Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się

Każdego miesiąca Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi podsumowuje liczbę osób zarejestrowanych ze statusem osoby bezrobotnej.

Według stanu na dzień 30 września 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 515 osób bezrobotnych co oznacza, że w stosunku do 31 sierpnia 2023 r. (529 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 14 osób.

Natomiast w stosunku do września 2022 r. (649 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 134 osoby.