OGŁOSZENIA

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, twoje, nasze” rozstrzygnięty [WYNIKI]

W piątek (28 października 2022r.)  w Bibliotece Publicznej w Gołdapi został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.
 
Uczestnicy zaprezentowali wiersze poetów takich jak: Z. Chojnowskiego, U. Wrzosek, E. Eweliny, M. Słapika, R. Dutkiewicza, A. Szarejko, K. Szatrawskiego,  J. Żukowskiego, L.A. Maczulskiego, W. Kassa, M.Platte, M. Barańskiego.

Szkoły mogły zgłosić po czterech reprezentantów w każdej kategorii wiekowej.

Do konkursu wpłynęło 37 formularzy zgłoszeniowych z pięciu szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi, Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Boćwince) oraz z dwóch szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gołdapi) z Powiatu Gołdapskiego.

Konkurs zaprezentowali się uczniowie z grupy wiekowej 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz 16+ lat. Repertuar obejmował jeden wiersz w całości.  Czas trwania recytacji nie mógł przekroczyć 6 minut.

Jury konkursowe dokonało oceny według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wiekowych uczestników,
  • interpretacja utworów,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

 

Laureaci konkursu:

I grupa (10-11 lat):

I miejsce: Jan Dyszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi,
II miejsce: Lena Waszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Boćwince,
III miejsce: Oliwia Dutkowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

Wyróżnienie: Bartłomiej Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

II grupa (12-13 lat):

I miejsce: Monika Anna Figurska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,
II miejsce: Oliwia Godlewska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi,
III miejsce: Julia Popławska – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi,

Wyróżnienie: Lena Kisłowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

III grupa (14-15 lat):

I miejsce: Kamila Jurewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
II miejsce: Julia Keller – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi,
III miejsce: Diana Andrzejewska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

Wyróżnienie: Zuzanna Hołubowicz – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,

IV grupa (16+ lat):

I miejsce: Klaudia Świtaj – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
II miejsce: Anna Zarzecka – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gołdapi,
III miejsce: Maciej Słowikowski – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gołdapi,

Wyróżnienie: Zuzanna Gajewska – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

 
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia