OGŁOSZENIA

Powiat otrzymał 10 milionów na remonty dróg

Wczoraj ( 09.10 ) przedstawiciele samorządu powiatowego odebrali z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego oraz Senator Małgorzaty Kopiczko promesy o łącznej wartości 10 000 000.00 zł w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

✅ Modernizację dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo- Przerośl, 1790N Rudzie – granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku miejscowości Cisówek – wartość dofinansowania

8 000 000,00 zł.

✅ Zakup sprzętu do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego – wartość dofinansowania 2 000 000,00 zł.

Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika
PK Serwis 2023