OGŁOSZENIA

Potrzebujesz prawnika lub mediatora? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji!

Pomoc jest udzielana bezpłatnie! Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np.: w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gołdapi w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 512 007 572 lub napisz na adres e- mail: npp@powiatgoldap.pl i poproś o umówienie wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
  lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Szczegóły oraz harmonogram dyżurów dostępny na stronie Starostwa Powiatowego: https://powiatgoldap.pl/darmowa-pomoc-prawna-w-powiecie-goldapskim/?fbclid=IwAR2CAKyxZ9HQlApf0qxtlPSmOs2I287K5LzVjCnJMFAohRZSq3fXP0qCuhE

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Ubezpieczenia