OGŁOSZENIA

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś (30 marca) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Członkowie zespołu: Zastępca Burmistrza Joanna Magdalena Łabanowska, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele jednostek podległych oraz służb mundurowych pozytywnie zaopiniowali nowe zarządzenie Burmistrza Gołdapi w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz nowy regulamin pracy zespołu.

Podczas spotkania podsumowana została praca zespołu w roku ubiegłym, oceniono utrzymanie dróg w okresie zimowym 2022/2023 oraz przedstawiono statystyki interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej zaistniałych na terenie Gminy Gołdap w roku ubiegłym.

Omówione zostały również działania z zakresu zdarzeń z udziałem zwierząt, w związku z budową zapory tymczasowej w pasie granicznym na obszarze gminy Gołdap.