OGŁOSZENIA

Porzucony i niechciany budynek ówczesnej szkoły w Żabinie

178890652_283326666456607_5816549085440268176_n

1 kwietnia 2021 r. wystosowaliśmy pismo do Gminy Banie Mazurskie z prośbą o informacje na temat budynku po szkole w Żabinie. 

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 1872,02 m2. Składa się na nią 14 pomieszczeń klasowych i gospodarczych oraz 8 punktów sanitarnych.
Ponadto w budynku jest sala gimnastyczna o powierzchni 307 m2 z zapleczem, stołówka z kuchnią, łącznik, szatnia i kotłownia olejowa. 
Mimo to budynek nie jest niestety eksploatowany od 31 sierpnia 2012 r. 

Jak się dowiedzieliśmy właścicielem obiektu jest Gmina Banie Mazurskie, której wójt ogłosił już 17 przetargów na dzierżawę. 
Przetargi zakończone były wynikiem negatywnym, ze względu na brak złożonych ofert lub ewentualnie niespełnienie wymogów przetargowych. 

Poza ogłaszaniem przetargów Gmina Banie Mazurskie kierowała informacje dotyczące możliwości wydzierżawienia budynku po byłej szkole do m.in. Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocniczych KWP w Olsztynie, czy też Dyrektora Działu Nieruchomości Oddział Regionalny AMW w Olsztynie – Agencja Mienia Wojskowego. Niestety, podjęte działania nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. 

Na chwilę obecną przygotowywany jest kolejny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki nr 46/4 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem niefunkcjonującej szkoły w Żabinie.