OGŁOSZENIA

Popołudnie z Przyszłością Gołdapi

W minioną sobotę, w restauracji Turystyczna w Gołdapi obyło się wspaniałe wydarzenie, które ze względu na jego sympatyczny przebieg oraz zdumiewającą frekwencję na długo zagości w naszym sercu i pamięci.

„Popołudnie z Przyszłością Gołdapi” było inicjatywą spotkania się KWW Przyszłość Gołdapi oraz kandydata na burmistrza Gołdapi Konrada Kazanieckiego z mieszkańcami naszej gminy.

Pierwsze momenty całego przedsięwzięcia były skierowane do najmłodszych obywateli naszej społeczności. Wspólne zabawy przy muzyce granej przez Dj’a wprowadziły naszych małych gości w dobry nastrój. Było nam miło obserwować tą beztroską radość, uśmiech i zadowolenie wśród najmłodszych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pod okiem czujnych opiekunów oraz gospodarzy wszystkie dzieci czuły się swobodnie i bezpiecznie.

W tym wydarzeniu w pierwszej kolejności celowo poświęciliśmy uwagę dzieciom, ponieważ nasza przyszłość to właśnie dzieci. Praca i zaangażowanie w budowę lepszej przyszłości dla nich są niezwykle dla nas ważne. KWW Przyszłość Gołdapi oraz jego kandydat na burmistrza poprzez omawiane wydarzenie chciał przekazać, że jest gotowy do stawienia czoła wyzwaniom i tworzenia lepszego jutra dla najmłodszych poprzez działania wspierające edukację, zdrowie i dobre warunki życia.

Po udanej zabawie przyszedł czas na poważne rozmowy z dorosłymi o przyszłości gminy. Prezentacja programu i postulatów przez kandydata na burmistrza Konrada Kazanieckiego była ważnym krokiem, umożliwiającym mieszkańcom zapoznanie się z jego wizją i planami na przyszłość naszej gminy. Podczas swojej wypowiedzi Konrad Kazaniecki, skupił się między innymi na ważności rozwoju dzieci i młodzieży oraz na tworzeniu dla nich nowych możliwości. Inwestowanie w edukację, kulturę, sport oraz inne dziedziny, które wspierają rozwój młodego pokolenia, jest wg niego kluczowe dla budowy silnej i dynamicznej społeczności w przyszłości.

Poprzez zapewnienie dostępu do programów wsparcia rozwoju osobistego oraz różnorodnych aktywności kulturalnych i sportowych, społeczność Gołdapi może stworzyć warunki sprzyjające pełnemu rozwojowi potencjału każdego dziecka i młodego człowieka.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańcom były kolejnym tematem poruszonym przez naszego kandydata. Konrad Kazaniecki podczas swojej wypowiedzi, pokazał, że zdrowie i bezpieczeństwo społeczności gminy są dla niego priorytetem. Działania mające na celu poprawę opieki zdrowotnej, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie zdrowego stylu życia są kluczowe dla jakości życia mieszkańców.

Konrad Kazaniecki przedstawił konkretne propozycje i plany dotyczące poprawy systemu opieki zdrowotnej, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego lub promocji zdrowego trybu życia w mieście. Zaproponował również działania mające na celu poprawę sytuacji osób starszych, chorych lub potrzebujących szczególnej opieki zdrowotnej.

Koncert Piotra Karpieni z pewnością stanowił doskonałe zwieńczenie wydarzenia „Popołudnie z Przyszłością Gołdapi”. Jego muzyka łącząca ludzi, stworzyła atmosferę wspólnoty między uczestnikami.

Dzięki takim inicjatywom jak „Popołudnie z Przyszłością Gołdapi” społeczność może zjednoczyć się wokół wspólnych celów i wartości, budując silniejszą i bardziej zjednoczoną społeczność. Mamy nadzieję, że ta atmosfera pozytywnych emocji i zaangażowania będzie kontynuowana w życiu społecznym gminy, niezależnie od tego, kto zostanie wybrany na burmistrza.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami w tak ważnym dna nas dniu.

KKW Przyszłość Gołdapi

Oraz

Kandydat na Burmistrza

Konrad Kazaniecki

Materiał jest finansowany przez KWW Przyszłość Gołdapi.