OGŁOSZENIA

Ponad 800 tys. zł trafiło do klubów sportowych działających na terenie gminy

Ponad 800 tys. zł trafiło do klubów sportowych działających na terenie naszej gminy w latach 2020-2023 w ramach:

  • Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi,
  • Patronatu Honorowego Burmistrza Gołdapi,
  • Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Gołdap.


W miarę możliwości staramy się zwiększać wysokość środków finansowych na ten cel. Na przykład w bieżącym roku udało się wygospodarować o 8 000,00 zł więcej na zadania związane z rozwojem sportu skierowane do klubów sportowych, dzięki czemu dostępna w ramach Programu Współpracy kwota środków wynosiła 170 000,00 zł.


Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • wyjazdy na zawody sportowe;
  • organizację turniejów dla dzieci i młodzieży;
  • aktywizację poprzez prowadzenie zajęć sportowych;
  • doposażenie w sprzęt sportowy.

 

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Rostek, Rawinis
Beauty Space
Proniek
Rol-Masz
Sauna
Eko-pal
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia