OGŁOSZENIA

Ponad 40 mandatów. Policjanci podsumowali akcję

W minioną środę i czwartek gołdapscy policjanci bardzo aktywnie wzięli udział najpierw w krajowych i następnie w wojewódzkich działaniach pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

W ramach realizowanej akcji mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania zarówno kierujących pojazdami wobec pieszych, czy rowerzystów, jak również na zachowania samych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze w trakcie akcji ujawnili ogółem 48 wykroczeń i nałożyli 41 mandatów karnych.

Wykroczenia popełnione zostały  zarówno przez kierowców, jak i samych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Stróże prawa zdecydowanie reagowali sankcjami karnymi, ale również rozmawiali, informowali, zwracali uwagę na bezpieczeństwo tych najbardziej narażonych osób.

W trakcie prowadzonych działań policjanci nałożyli mandaty karne na 29 kierujących pojazdami, czworo rowerzystów oraz ośmiu pieszych. Ponadto, funkcjonariusze zastosowali pouczenia wobec siedmiu sprawców wykroczeń.

Szczególnie teraz, w porze jesiennej gdy szybko zapada zmrok, policja apeluje nie tylko do kierowców, ale również niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze.

Przypominamy, że pieszych obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania.

Rol-Masz
Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia