OGŁOSZENIA

Ponad 2,2 mln dotacji na działania ekologiczne dla Gminy Gołdap 

W poniedziałek (17 czerwca) w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Gołdap Agnieszki Ryszewskiej podpisał umowy:

– na realizację Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, kwota dotacji wyniesie do 2 193 500,00 zł dla 52 beneficjentów końcowych 

– na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”, pozyskana dotacja do kwoty 18 783,70 zł.