OGŁOSZENIA

Pompki, skrętoskłony, skok w dal z miejsca, bieg koperta- nabór do Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej spotkali się z młodzieżą na targach pracy i w szkołach. Omówili procedury naboru do Straży Granicznej. Młodzi ludzie sprawdzili również swoją kondycję fizyczną.

W minionym tygodniu młodzi ludzie dowiedzieli się o warunkach, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o przyjęcie do formacji. Przedstawiono również zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej. Pompki, skrętoskłony, skok w dal z miejsca, bieg koperta, to tylko niektóre z ćwiczeń, z którymi zmierzyli się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Ornecie i Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

Przypominamy, że Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej jeszcze w tym roku planuje przyjąć 71 osób. Więcej informacji na temat procedury kwalifikacyjnej, zarobków, wsparcia finansowego, czy możliwości rozwoju: https://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej