Pomocna dłoń dla gastronomii

Pomocna dłoń dla gastronomii źródło zdjęcia:

Jak informuje Urząd Miejski w Gołdapi, burmistrz Tomasz Luto skorzystał z możliwości zwolnienia gołdapskich przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Możliwość zniesienia opłaty pojawiła się wraz ze zmianą ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nadająca organowi wykonawczemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) szereg nowych uprawnień.

Rada Miejska podjęła uchwałę pozwalającą na zwolnienie przedsiębiorców z wniesienia opłaty II i III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.

Zwolnienie to następuje z mocy Uchwały Rady Miejskiej, co oznacza, że nie ma konieczności składania wniosku.

Co ważne – pomoc ta stricte dotyczy przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne, tj. bary czy restauracje, czyli sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w sklepach.

Komentarze

  • A

    2021-03-25 13:39:07

    To nie burmistrz tylko Rada Miejska podjęła tą decyzję - oczywista manipulacja w informacji z UM. Burmistrz samodzielnie nie ma uprawnień do takiego zwolnienia stąd uchwała Rady. Dodatkowo wg moich informacji inicjatorem zwolnienia zgłoszonego podczas Komisji RM był jednen z radnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *