OGŁOSZENIA

Pomocna dłoń dla gastronomii

Jak informuje Urząd Miejski w Gołdapi, burmistrz Tomasz Luto skorzystał z możliwości zwolnienia gołdapskich przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Możliwość zniesienia opłaty pojawiła się wraz ze zmianą ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nadająca organowi wykonawczemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) szereg nowych uprawnień.

Rada Miejska podjęła uchwałę pozwalającą na zwolnienie przedsiębiorców z wniesienia opłaty II i III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.

Zwolnienie to następuje z mocy Uchwały Rady Miejskiej, co oznacza, że nie ma konieczności składania wniosku.

Co ważne – pomoc ta stricte dotyczy przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne, tj. bary czy restauracje, czyli sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w sklepach.