OGŁOSZENIA

Pomnik przyrody na Placu Zwycięstwa ogrodzony. Teraz czeka go ekspertyza dendrologiczna.

178406450_362299941876365_2434642957296056089_n

Jak podaje źródło na terenie miejsko-wiejskiej gminy Gołdap, w powiecie gołdapskim, w województwie warmińsko-mazurskim znajdują się 23 pomniki przyrody. Wyróżniono 19 pomników przyrody ożywionej i 4 nieożywionej. 

Jednym z najsłynniejszych gołdapskich pomników przyrody jest niezaprzeczalnie Dąb Szypułkowy znajdujący się w samym centrum Placu Zwycięstwa. 
Dąb właśnie doczekał się odpowiedniego ogrodzenia, które zmniejszy ryzyko dewastacji.

Ponadto Urząd Miejski w Gołdapi zlecił firmie Pracownia Przyrodnicza SOSENKA ze Szczecina wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

Kwota wykonania to: 3 997,50 zł brutto
Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2021 r.

Zakres badania dendrologicznego obejmuje:

– określenie podstawowych parametrów dendrologicznych drzewa (obwód pnia, średnica korony,
wysokość, wiek drzewa),
– szczegółowy opis drzewa (opis cech gruntu, opis warunków siedliskowych pod kątem ich wpływu
na funkcje biologiczne np. witalność i funkcje mechaniczne, opis wad/ uszkodzeń i cech drzewa
oraz ich wpływ na drzewo)
– ocenę statyki drzewa poprzez zastosowanie statycznego testu obciążeniowego wykonanego
specjalistycznymi urządzeniami (ocena stabilności drzewa w gruncie oraz ocena odporności na
złamanie pnia, preferowana metoda urządzeniem Tree Qinetic lub DynaTree),
– ocenę stanu zdrowotnego drzewa oraz określenie okresu żywotności,
– wskazanie istniejących chorób i szkodników oraz ocenę stopnia ich agresywności dla drzewa i
określenia potencjalnych skutków działania, w przypadku ich występowania,
– ocena realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego na podstawie uzyskanych wyników,
– przedstawienie wyników pomiarów dendrologicznych w formie graficznej (wykresy, diagramy,
dokumentacja fotograficzna),
– wskazanie ewentualnych koniecznych zabiegów pielęgnacyjno- konserwacyjnych oraz ich zakres
lub wskazanie konieczności ewentualnej wycinki.