OGŁOSZENIA

Policyjny dron w akcji- posypały się mandaty „prosto z nieba”

Do poprawy bezpieczeństwa na drogach mundurowi wykorzystują różnego rodzaju sprzęt. W miniony piątek pracę gołdapskich policjantów z drogówki wspierał bezzałogowy statek powietrzny Policji.

Gołdapscy funkcjonariusze wraz z kolegami z Grupy Speed Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przeprowadzili wspólne działania prewencyjne.

W miniony piątek (02.02.2024r.) gołdapscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Grupy Speed z KWP w Olsztynie przeprowadzili działania z wykorzystaniem specjalistycznego drona. Mundurowi sterowali dronem oraz rejestrowali popełnione wykroczenia przy wykorzystaniu kamery i monitora.

O niezgodnych z prawem zachowaniach kierowców natychmiast  informowali funkcjonariuszy pełniących służbę na danym odcinku drogi. Stróże prawa zatrzymywali wskazany pojazd do kontroli  i stosowali wobec sprawcy sankcję karną.

Szczególnym nadzorem mundurowi objęli skrzyżowanie obwodnicy Gołdapi z drogą wojewódzką nr 650 i ulicą Wojska Polskiego. W tym miejscu, z obu stron skrzyżowania, kierowców obowiązuje znak B-20 „STOP”, który oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymywania się przed drogą z pierwszeństwem.

Głównym celem przeprowadzonej akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas działań funkcjonariusze ujawnili 18 wykroczeń z powietrza oraz 12 wykroczeń podczas pełnionej służby kaskadowej w bliskich odległościach od skrzyżowania.

Mundurowi nałożyli mandaty karne na 24 kierujących oraz zastosowali 6 pouczeń. 

Zobaczcie wideo udostępnione przez funkcjonariuszy. 

https://www.facebook.com/PolicjaGoldap/videos/1419727711999566