OGŁOSZENIA

Policjant Ci pomógł? Możesz go wyróżnić!

Czy znacie policjanta, którego chcielibyście wyróżnić? Publicznie pochwalić? Jest do tego sposobność- Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”.

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Wyróżnienie otrzymują ci policjanci, którzy odznaczają się wysokim profesjonalizmem, umiejętnościami niesienia indywidualnej pomocy pokrzywdzonym oraz empatyczną postawą.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać:

  • osoba indywidualna;
  • organizacja;
  • instytucja.

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/243628,Trwa-konkurs