OGŁOSZENIA

Policjanci szkolili się z taktyki i technik interwencji

Wczoraj (27.03 br.) odbyły się kolejne lokalne warsztaty szkoleniowe policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Policjanci w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu symulacyjnym realizowali zadania pod okiem instruktora.

Głównym celem szkolenia było przypomnienie i doskonalenie indywidualnych umiejętności stosowania właściwej i adekwatnej do zaistniałej sytuacji taktyki i techniki interwencji. Każda interwencja jest inna, dlatego dobrze wyszkolony policjant umie trafnie reagować w różnych sytuacjach wobec wybranych kategorii osób.

Do najtrudniejszych sytuacji w trakcie służby dochodzi w czasie interweniowania wobec osób agresywnych i niebezpiecznych oraz pod wpływem alkoholu. Dlatego tak bardzo ważne są indywidualne i zespołowe umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego podczas zatrzymywania sprawców zdarzeń w różnych miejscach.

Sauna
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
PK Serwis 2023
Eko-pal
Rol-Masz
Proniek
Beauty Space