OGŁOSZENIA

Policjanci rozmawiali z gołdapską młodzieżą o przestępstwach z nienawiści

1667376845221

Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości motywowanej nienawiścią społeczną jest jednym z zadań Policji. Gołdapscy funkcjonariusze podejmują szereg działań edukacyjno – profilaktycznych, aby przeciwdziałać temu procederowi.

Podczas prowadzonych prelekcji z młodzieżą uświadamiają, czym jest czyn motywowany uprzedzeniami i informują o konsekwencjach prawnych oraz pomocy pokrzywdzonym.

Co każdy powinien wiedzieć o przestępstwach popełnianych na tle nienawiści? Przede wszystkim to, że przejawiają się one czynami motywowanymi uprzedzeniami i są zabronione w polskim prawie.

Co więcej, ścigane są z urzędu, a kodeks karny przewiduje za te czyny kary. Najczęściej osoby dopuszczają się tego przestępczego procederu tylko dlatego, że ich „ofiara” ma cechę odróżniającą ją od sprawcy i wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa. Przykładem tego może być kolor skóry, pochodzenie, religia, język, czy też kultura.

W ubiegłym tygodniu gołdapscy dzielnicowi spotkali się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej numer 1 i 3 oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, aby poruszyć problematykę związaną z przestępczością na tle nienawiści. Policjanci rozmawiali z młodymi ludźmi o dyskryminacji, nietolerancji, hejcie, mowie nienawiści i stereotypach.

Mundurowi uświadamiali swoich słuchaczy o konsekwencjach prawnych takiego zachowania, jak również uczulali, że może ono doprowadzić do zbiorowej agresji, która ma niekorzystny wpływ na psychikę ofiary i może wyrządzić dużo krzywdy.

Podczas odbytych zajęć prowadzący zwrócili szczególną uwagę na rolę Internetu w szerzeniu mowy nienawiści. Dzielnicowi uwrażliwiali młodzież na empatyczne postawy i poszanowanie godności innych ludzi.

Niewątpliwie przybliżenie uczniom tematyki związanej z dyskryminacją, hejtem, przestępczością na tle nienawiści oraz przedstawienie konsekwencji prawnych tych czynów pozwoli młodym ludziom zrozumieć skalę i powagę problemu.

W trakcie spotkań młodzież otrzymała materiały promocyjne w postaci kubków, długopisów, notatników, bidonów itp.

Spotkania pn. „Wspieranie osób dotkniętych przestępstwami motywowanymi nienawiścią” zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „POWER ON” współfinansowanego przez UE z środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.