OGŁOSZENIA

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami Gminy Dubeninki

policja-radiowóz-kogut-sygnały-pkjmworr22cqfr84tsyyz2rxkb7h3jusyh256fkxz4

W czwartek (01.12.2022r.) w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbyła się druga w tym roku debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Dubeninek”.

Miała ona charakter ewaluacyjny, dlatego też policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi podsumowali działania funkcjonariuszy jakie zostały podjęte po pierwszym spotkaniu.

Debata rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi, który przywitał uczestników i wprowadził w tematykę. Kolejnym prelegentem był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi, który przedstawił główne założenia oraz cel debaty.

Następnie Kierownik Posterunku Policji w Dubeninkach omówił kolejno podjęte działania na rzecz bezpieczeństwa gminy rekomendowane Policji po pierwszej majowej debacie. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w żywej dyskusji, w której bardzo pozytywnie ocenili efekty działania gołdapskiej policji.

Wyrazili zadowolenie ze sposobu funkcjonowania reaktywowanego Posterunku Policji w Dubeninkach.

Podczas debaty dodatkowo poruszono również temat tak ważnego bezpieczeństwa w sieci i ochrony oszczędności życia przed różnego rodzaju oszustwami. Przedstawicielka Placówki Banku Spółdzielczego przedstawiła kwestie dotyczące bezpieczeństwa bankowego, w tym oszustw na pracownika banku. Przedstawiono osobom zebranym rady, jak nie stać się osobą pokrzywdzoną przestępstwem.

Przy okazji spotkania przypomniano o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi podziękował wszystkim za udział w debacie podkreślając, że dzięki takim spotkaniom możemy poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a tym samym wypracować wspólne metody działania w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.

 

KPP Gołdap