Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania dachów, chodników i samochodów

Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania dachów, chodników i samochodów źródło zdjęcia: fot. pixabay

Zimowa aura dała o sobie znać mieszkańcom naszego regionu. W związku z intensywnymi opadami śniegu gołdapscy policjanci przypominają właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku usuwania z dachów śniegu i tworzących się sopli lodu a kierowcom o obowiązku odśnieżenia samochodów. Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla pieszych a zalegający na aucie śnieg stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

W ostatnich dniach w naszym regionie nasiliły się opady białego puchu, w związku z tym policjanci apelują do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie wielkopowierzchniowych o bieżące odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych, które stanowią poważne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. 

Nie mniejszym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników – ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone karami. Mówi o tym nie tylko ustawa  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (kara grzywny) czy prawo budowlane (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 117 kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Należy pamiętać, że osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, może również ponieść  odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze swojej nieruchomości.

 

Kolejny zimowy obowiązek spoczywa na kierowcach, a jest nim odśnieżanie samochodu. Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają widoczność, co negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na jej bezpieczeństwo. Podczas oczyszczania auta  pamiętajmy także o tablicy rejestracyjnej, lusterkach i kloszach świateł. 

O tym obowiązku mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowanie, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować nawet mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 złotych.

Komentarze

  • Cenzura

    2021-01-27 23:47:27

    Cenzura