OGŁOSZENIA

Policjanci podsumowali 2022 rok

326528469_2075388899326235_7016664045632970062_n

W gołdapskiej komendzie odbyła się uroczysta odprawa służbowa. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zostały przedstawione efekty pracy funkcjonariuszy i pracowników w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi w 2022 roku.

Po dwuletniej przerwie w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi została zorganizowana odprawa służbowa, na której zostały omówione wyniki jednostki osiągnięte w 2022r. W spotkaniu wzięli udział nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Starosta Gołdapski Pani Marzana Wardziejewska, Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz policjanci i pracownicy gołdapskiej jednostki.

Jako pierwszy zabrał głos gospodarz spotkania Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi insp. dr Dariusz Stachelek.

W swoim wystąpieniu szczegółowo omówił efekty całorocznej pracy funkcjonariuszy i pracowników w 2022 roku. Podziękował także przedstawicielom samorządu lokalnego za pomoc i współpracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Do największych osiągnięć minionego roku należy zaliczyć zmniejszenie ilości wypadków drogowych, kolizji oraz zmniejszenie ilości osób rannych.

W obszarze służby kryminalnej śledczy z Gołdapi byli najlepsi w kategorii przestępczości ogólnej i kryminalnej, gdzie osiągnęli najwyższą wykrywalność w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Ponadto na uwagę zasługuje zdecydowany wzrost wartości mienia zabezpieczonego, a także duży wzrost dynamiki wszczętych postępowań z przestępczości narkotykowej.

Osiągniętych wyników gratulował także gołdapskim policjantom poseł Jerzy Małecki. Starosta Gołdapski dołączyła się do gratulacji i podkreśliła bardzo dobrą współpracę szczególnie w obszarze działań profilaktycznych. Podziękowała za wspólne działania w opracowaniu projektu „ON, TY i JA- Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim”.

Burmistrz Gołdapi podkreślił bardzo dobrą współpracę Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz dodał, że poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności jest wysokie.

Na zakończenie zabrał głos nadinsp. Tomasz Klimek, który podsumował miniony rok i efekty pracy policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Podziękował Komendantowi Powiatowemu insp. dr Dariuszowi Stachelkowi za wzorowe kierowanie jednostką i współpracę z podwładnymi.

Ponadto wyraził uznanie za zaangażowanie, osiągnięte mierniki i wyniki statystyczne, które plasują gołdapską komendę w czołówce województwa.

(cw/kh)