OGŁOSZENIA

Policjanci i leśnicy prowadzili wspólne działania pn. „ Choinka 2022”

Gołdapscy policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi zorganizowali coroczną przedświąteczną akcję i pełnili mieszane patrole. Funkcjonariusze kontrolowali obszary leśne i dbali o utrzymanie porządku w rejonie nadgranicznym. Ponadto działania ukierunkowane były na zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą drewna opałowego , choinek ozdobnych oraz kłusownictwa.

Przed nadchodzącymi świętami policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz funkcjonariusze Straży Leśnej przeprowadzili wzmożone działania prewencyjne na terenach leśnych. Głównym zadaniem akcji było zapobieganie popełnianiu przestępstw , do których najczęściej dochodzi na obszarach leśnych. Funkcjonariusze skupili się na przypadkach kradzieży drewna opałowego, kłusownictwa i szkodnictwa leśnego. Mieszane patrole funkcjonariuszy zwracały baczną uwagę na sprawców kradzieży choinek.

Dodatkowo w czasie działań mundurowi kontrolują samochody przewożące choinki, sprawdzają punkty sprzedaży drzewek pod kątem legalności źródła ich pochodzenia oraz patrolują trasy dojazdowe do terenów leśnych. Policjanci przypominają, że zarówno sprzedaż kradzionych drzewek, jak i ich zakup z nielegalnego źródła dystrybucji może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności osoby za takie zachowanie, które może być zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo.

Drzewka Perfekt Abies
Fotowoltaika
PK Serwia
Eko-pal
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
Niebo w Gębie
Proniek
Rol-Masz