OGŁOSZENIA

Policjanci apelują – REAGUJ NA HEJT!

cyber bullying concept. people using notebook computer laptop for social media interactions with notification icons of hate speech and mean comment in social network

Hejt jest niebezpiecznym zjawiskiem społecznym, mogącym przybierać różne formy.

To nie tylko wulgarne słowa, ale także memy, zmodyfikowane nagrania i zdjęcia. Warto wiedzieć, że przypadki hejtu i mowy nienawiści coraz częściej wypełniają znamiona przestępstw i są przedmiotem postępowań karnych.

Hejt to działania pełne nienawiści, które najczęściej występują w internecie. Hejt to negatywne, często pełne wulgaryzmów komentarze, które umieszczane są najczęściej na portalach i grupach internetowych.

To nie tylko wulgarne wpisy, ale także publikowanie zdjęć i filmów zrobionych z ukrycia, memów.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi cyklicznie spotykają się z dziećmi i młodzieżą w szkołach, przypominając, że hejt może wypełnić znamiona czynów, podlegających odpowiedzialności karnej.

Poniżej kilka przykładów:

Art.  190a kk  Stalking

§  1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Art.  207 kk  Znęcanie się

§  1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.  190 kk Groźba karalna

§  1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  216 kk Znieważenie

§  1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§  2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art.  257 kk Rasizm

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jak reagować?

– Zgłoś sprawę na policję! Jeśli Twoje prawa lub prawa Twoich bliskich zostały naruszone, przyjdź do najbliższej jednostki Policji i złóż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

– Zgłoś sprawę administratorowi strony internetowej

PAMIĘTAJ! Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić i źle traktować!