OGŁOSZENIA

Policjanci apelują o prawidłowe oznaczanie posesji!

Widoczne oznakowanie na domach jest bardzo ważne dla Twojego bezpieczeństwa. Zdarzają się sytuacje, że policjanci, ratownicy medyczni, lub strażacy szukają posesji przez kilka minut, ponieważ właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku umieszczenia na niej numeru.

W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Dlatego policjanci przypominają właścicielom o obowiązku prawidłowego oznakowania posesji.

Prawidłowe oznakowanie nieruchomości ma bardzo duże znaczenie w codziennej pracy wielu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratowanie życia ludzkiego. Brak tabliczki z numerem porządkowym budynku może zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na przyjazd odpowiednich służb.

Właściwe oznaczenie budynku to ustawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna znajdować się w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Niedopełnienie obowiązku oznakowania obiektu stanowi wykroczenie z art. 64 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.

Pamiętaj, że właściwe oznaczenie numerem porządkowym posesji ma istotny wpływ na bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich najbliższych.