Połączenie spółek: Goldmedica z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym

Połączenie spółek: Goldmedica z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym źródło zdjęcia:

5 lutego br. na stronie goldmedica.pl pojawiło się ogłoszenie dot. połączenia w drodze przejęcia przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi spółki Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Zakład na spółkę GoldMedica Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 K. s. h.

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym m.in. obniżenia łącznych kosztów obsługi działalności prowadzonej dotychczas przez obie łączące się Spółki. Połączenie w jedną spółkę Zakładu i szpitala pozwoli na rozwój ochrony zdrowia w powiecie gołdapskim.

Zwiększy się dostęp pacjentów do usług spółki, gdyż zwiększy się kontrakt z NFZ. Nastąpi efektywniejsze zatrudnienie personelu w obu placówkach -co w dobie braku lekarzy i pielęgniarek jest zasadne. Połączenie spółek usprawni zarządzanie jednostką. Nastąpi wzmocnienie pozycji podmiotu względem NFZ przy negocjacjach o nowy kontrakt.

Realizacja usług medycznych będzie kontynuowana, dodatkowo zostanie poszerzona i zwiększona. Nastąpi dalszy systematyczny rozwój usług świadczonych przez Zakład i szpital. W efekcie połączenia spółek zwiększony zostanie kontrakt dla opieki długoterminowej oraz na „chirurgię jednego dnia” oraz przyznany zostanie kontrakt dla ośrodka rehabilitacji leczniczej dziennej (rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób dorosłych). Dzięki połączeniu spółek poprawi się konkurencyjność gołdapskiego podmiotu na rynku świadczonych usług zdrowotnych, a rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne będzie coraz lepiej zaspokajane.

OGŁOSZENIE:  https://goldmedica.pl/gallery/504e23f393b1895a436f83a1ed33ea01/og%C5%82oszenie%20w%20sprawie%20po%C5%82%C4%85czenia%20sp%C3%B3%C5%82ek.pdf

Źródło: goldmedica.pl

Komentarze    Brak komentarzy